محمدکاظم کوهی

محمدکاظم کوهی،

دانشیار
  • رییس بخش سم شناسی
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
Scopus
  • 357 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

  • رییس بخش سم شناسی 1399←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه هامبورگ ، سم شناسی

1381 ← 1385

Diplomat ، دانشگاه هامبورگ ، سم شناسی

1381 ← 1382

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1369 ← 1375

فعالیت های علمی