محمدکاظم کوهی

محمدکاظم کوهی

مرتبه علمی : دانشیار
  • رییس بخش سم شناسی
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
Scopus
  • 590 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • رییس بخش سم شناسی 1399←…
  • نماینده وزیر محترم علوم در هیات امنای موسسه آموزشی عالی غیر دولتی -غیر انتفاعی اکباتان 1398←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه هامبورگ ، سم شناسی

1381 ← 1385

B.S ، تهران ، دامپزشکی

1370 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1369 ← 1375

کلمات کلیدی