مجید قربانی جاوید

مجید قربانی جاوید،

استادیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
Scopus
  • 741 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 1372 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

  • عضو کمیته علمی هفتمین کنگره ملی فیزیولوژی گیاهی ایران 1400←1400
  • طراحی سوالات آزمون جامع دکتری تخصصی زراعت و اگروتکنولوژی 1399←1401
  • استاد راهنمای آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس ابوریحان 1395←1398
  • نماینده تحصیلات تکمیلی گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات 1395←1401
  • مسئول غرفه پردیس ابوریحان در دومین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران 1393←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی

1385 ← 1390

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی- زراعت

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری (یادگار امام ره) ، مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات

1377 ← 1381

کلمات کلیدی