مجید قربانی جاوید

مجید قربانی جاوید،

استادیار
  • ، نماینده تحصیلات تکمیلی گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
  • ، استاد راهنمای آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس ابوریحان
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
اتاق : -
Scopus
  • 306 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 635 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، مسئول غرفه پردیس ابوریحان در دومین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران 1393←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی

1385 ← 1390

M.Sc ، دانشگاه تهران ، زراعت

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه یادگار امام (ره) ، مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات

1377 ← 1381

فعالیت های علمی