مجید قربانی جاوید

مجید قربانی جاوید،

استادیار
پردیس ابوریحان
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
اتاق : -
  • 251 ارجاعات
  • 3 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی

1385 ← 1390

M.Sc ، دانشگاه تهران ، زراعت

1382 ← 1384

کارشناسی ، آزاد تهران، دانشگاه یادگار امام (ره) ، مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات

1377 ← 1381

فعالیت های علمی