محمد جواد ارسطا

محمد جواد ارسطا

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده حقوق / دانشکدگان فارابی
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، مدرسه عالی شهید مطهری ، فقه و حقوق عمومی

1377 ← 1383

M.S ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، حقوق عمومی

1370 ← 1373

کارشناسی ، پردیس قم دانشگاه تهران ، حقوق

1365 ← 1369

وارد مرحله خارج شده (معادل دکتری) ، حوزه علمیه قم ، اجتهاد

1362 ←

کلمات کلیدی