اعظم میرزمانی

اعظم میرزمانی،

استادیار
  • عضویت در کمیته ملی - علمی آموزش های ازدواج و خانواده
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
Google Scholar
  • 26 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • عضویت در کمیته ملی - علمی آموزش های ازدواج و خانواده 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی