محمدحسن پنجه شاهی

محمدحسن پنجه شاهی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 626 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه منچستر ، مهندسی شیمی

1367 ← 1370

M.Sc ، دانشگاه منچستر ، مهندسی شیمی

1366 ← 1367

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1354 ← 1364

فعالیت های علمی