محسن حامدی

محسن حامدی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
شماره تماس : 88003318
Scopus
  • 1061 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1584 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه نیوبرانزویک ، ساخت و تولید

1369 ← 1374

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مکانیک درطراحی

1357 ← 1367

فعالیت های علمی