محسن حامدی

محسن حامدی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
شماره تماس : 88003318
Scopus
  • 998 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 1469 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه نیوبرانزویک ، ساخت و تولید

1369 ← 1374

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مکانیک درطراحی

1357 ← 1367

فعالیت های علمی