مهدی حدادی

مهدی حدادی

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو کارگروه علمی همایش بین المللی حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه
دانشکدگان فارابی / دانشکده حقوق / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166629
Google Scholar
  • 26 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • عضو کارگروه علمی همایش بین المللی حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه 1399←…
  • مدیر بخش حقوق بین الملل 1399←1401
  • مدیر گروه حقوق بین الملل 1394←1397
  • ریاست دانشکده حقوق 1392←1395
  • مدیر بخش حقوق انرژی 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علامه طباطبایی ، حقوق بین الملل

1383 ← 1388

M.S ، دانشگاه تهران ، حقوق بین الملل

1373 ← 1376

کارشناسی ، دانشگاه تهران-مجتمع آموزش عالی قم ، حقوق

1369 ← 1373

کلمات کلیدی