مهران حبیبی رضائی

مهران حبیبی رضائی،

استاد
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : 61113214
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 2106 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 4152 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • عضو کمیته تعین و تائید حق امتیاز محصول 1394←1397
  • عضو شورای پژوهش و فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، ارومیه ، زیست شناسی

1387 ← 1367

Ph.D ، دانشگاه تهران ، بیوشیمی

1373 ← 1379

M.S ، ، بیوشیمی

1370 ← 1373

کلمات کلیدی