محمد باقر قالیباف

محمد باقر قالیباف،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای سیاسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 109 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، جغرافیای سیاسی

1375 ← 1380

کارشناسی ارشد ، آزاد اسلامی ، جغرافیای انسانی

1373 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیای انسانی

1369 ← 1372

فعالیت های علمی