منیژه فیروزی

منیژه فیروزی،

دانشیار
  • فعالیت در مرکز مشاوره پردیس
  • استاد مشاور انجمن علمی روان شناسی
  • عضو کارگروه تخصصی تدوین راهنمای بالینی در مراقبتهای حمایتی تسکینی کودکان
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
Scopus
  • 53 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 187 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، دانشگاه تهران ، روان شناسی سرطان

1390 ←

Ph.D ، دانشگاه تهران ، روان شناسی سلامت

1385 ← 1389

M.S ، دانشگاه تهران ، روان شناسی عمومی

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، روان شناسی بالینی

1373 ← 1378

کلمات کلیدی