مرتضی فتاحی

مرتضی فتاحی

مرتبه علمی : دانشیار
  • مشاور رئیس در روابط بین الملل
  • عضو انجمن ژءوفیزیک
موسسه ژئو فیزیک
گروه زلزله شناسی
شماره تماس : 02161118253
Scopus
  • 1196 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 1913 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۸

پروفایل

  • عضو انجمن ژءوفیزیک 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، آکسفورد ، ژئوفیزیک

1376 ← 1380

M.S ، تهران ، ژئوفیریک

1368 ← 1372

کارشناسی ، تهران ، فیزیک

1356 ← 1365

کلمات کلیدی