مرتضی فتحی پور

مرتضی فتحی پور

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084329
اتاق : 2-702
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 1624 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 2079 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دلنشگاه ایالتی کلرادو ، مهندسی برق و الکترنیک

1359 ← 1364

کارشناسی ارشد ، دلنشگاه ایالتی کلرادو ، مهندسی برق و الکترنیک

1357 ← 1359

کلمات کلیدی