مهدی فکور ثقیه

مهدی فکور ثقیه،

استاد
دانشکده علوم و فنون نوین
هوا و فضا
شماره تماس : 86093052
صفحه رخ نما
Scopus
 • 772 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۸

پروفایل

 • معاون علمی
 • مدیر گروه هوافضا
 • سردبیر دوفصلنامه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی
 • رئیس پژوهشکده هوافضا و سیستم­های پیشرفته، پژوهشگاه دانشگاه تهران
 • رئیس پژوهشکده سامانه­ های ماهواره (پژوهشکده تحقیقات فضایی) - سازمان فضایی ایران
 • مدیر پروژه ماهواره مخابراتی زهره (قائم)، سازمان فضایی ایران
 • نماینده جمهوری اسلامی ایران در بخش ماهواره دانشجویی  APSCO
  • عضو هیات مدیره انجمن هوافضا (دوره دهم) 1395←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علم و صنعت ایران ، مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

1385 ← 1389

M.S ، علم و صنعت ایران ، مهندسی هوا-فضا

1380 ← 1382

کارشناسی ، علم و صنعت ایران ، مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

1376 ← 1380

فعالیت های علمی