مهدی فکور ثقیه

مهدی فکور ثقیه

مرتبه علمی : استاد
  • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
  • عضو هیات مدیره انجمن هوافضای ایران
  • سردبیر دوفصلنامه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی
  • عضو هیات تحریریه Journal of Aerospace Science and Technology
دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای
هوا و فضا
شماره تماس : 86093052
Scopus
  • 1362 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

پروفایل

سرپرست پارک علم و فناوری - دانشگاه تهران

مدیر بخش تخصصی هوافضا- دانشکده علوم و فنون نوین

معاون علمی دانشکده علوم و فنون نوین

رئیس پژوهشکده هوافضا و سیستم های پیشرفته- دانشگاه تهران

رئیس پژوهشکده تحقیقات فضایی- سازمان فضایی ایران

مدیر پروژه ماهواره مخابراتی زهره (قائم)، سازمان فضایی ایران

 

 

  • سرپرست گروه آموزشی مکاترونیک 1389←1391

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علم و صنعت ایران ، مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

1385 ← 1389

M.S ، علم و صنعت ایران ، مهندسی هوا-فضا

1380 ← 1382

کارشناسی ، علم و صنعت ایران ، مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

1376 ← 1380

کلمات کلیدی