معصومه ملک

معصومه ملک،

استاد
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 323 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

پروفایل

  • عضو شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران 1395←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه سوانزی ، زیست شناسی

1372 ← 1376

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی

1365 ← 1369

فعالیت های علمی