اعضای هیات علمی

معصومه ملک

معصومه ملک،

استاد
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
  • 410 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

  • عضو شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران 1395←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه سوانزی ، زیست شناسی

1372 ← 1376

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی

1365 ← 1369

کلمات کلیدی