ناصر مهردادی

ناصر مهردادی،

استاد
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 993 ارجاعات
  • 16 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، I.I.T ، مهندسی عمران محیط زیست

1368 ← 1373

M.Sc ، G.I.T ، مهندسی عمران محیط زیست

1364 ← 1366

B.Sc ، GIT ، عمران-عمران

1359 ← 1364

دکتری ، ، عمران

1358 ← 1363

فعالیت های علمی