ناصر مهردادی

ناصر مهردادی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 1702 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 3164 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ای ای ت IIT ، مهندسی عمران محیط زیست

1368 ← 1373

M.S ، گو GIT ، مهندسی عمران محیط زیست

1364 ← 1366

کارشناسی ، گوکته GIT ، عمران-عمران

1359 ← 1364

فعالیت های علمی