محمدرضا مهربان پور

محمدرضا مهربان پور،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166158
Google Scholar
  • 101 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، پوترا مالزی ، حسابداری

1385 ← 1392

فعالیت های علمی