مهدی کمال

مهدی کمال

مرتبه علمی : دانشیار
  • مدیر بخش مهندسی برق - سیستم‌های دیجیتال دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82084212
اتاق : 1-410
Scopus
  • 1417 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 1736 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

  • مدیر بخش مهندسی برق - سیستم‌های دیجیتال دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1398←…
  • عضو کارگروه بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی کامپیوتر

… ← 1384

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر

… ← 1392

M.S ، دانشگاه شریف ، مهندسی کامپیوتر

… ← 1386

کلمات کلیدی