محسن ابراهیمی

محسن ابراهیمی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی