محرم دولتشاهی پیروز

محرم دولتشاهی پیروز،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
شماره تماس : 07644434914-02161112235
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 187 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
Google Scholar
  • 298 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، کالیفرنیای جنوبی ، دکترای مهندسی عمران

1367 ← 1375

کارشناسی ارشد ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

1367 ← 1374

M.S ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان

1356 ← 1379

فعالیت های علمی