بهروز محمودی بختیاری

بهروز محمودی بختیاری،

دانشیار
  • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
  • عضو شورای تخصصی معماری و هنر انتشارات دانشگاه
پردیس هنر های زیبا / دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی / پردیس هنر های زیبا
دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
Google Scholar
  • 341 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال