مجید بدیعی رستمی

مجید بدیعی رستمی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
Scopus
 • 584 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Google Scholar
 • 852 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

پروفایل

 • دانش‌افزایی راهکارهای افزایش میزان رؤیت‌پذیری و اثرگذاری مقالات علمی 1402←1402
 • استارت آپ های دانشگاهی 1401←1401
 • چگونگی تدوین برنامه درسی و رشته آموزشی 1401←1401
 • آشنایی با روش های تدریس نوین در آموزش عالی (متون تدریس) 1401←1401
 • پروژه یابی، ارتباط با صنعت و نهاد اجرایی 1400←1400
 • کارآفرینی و مهارت های کسب و کار 1400←1400
 • مدیریت اثر پژوهشی 1400←1400
 • شرکت در جلسه کمیسیون فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان شورای عالی انقلاب فرهنگی 1400←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Postdoctoral ، دانشگاه استنفورد ، سرطان شناسی

1390 ← 1392

Postdoctoral ، دانشگاه استنفورد ، شیمی

1387 ← 1390

Ph.D ، انستیتو تکنولوژی جورجیا ، مهندسی برق و کامپیوتر

1384 ← 1387

M.S ، انستیتو تکنولوژی جورجیا ، مهندسی برق و کامپیوتر

1381 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق

1377 ← 1381

کلمات کلیدی