مریم سادات خلیلی

مریم سادات خلیلی،

استادیار
 • نماینده تحصیلات تکمیلی
 • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه صلاحیت علمی دانشکده طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا
 • مسئول کمیته ارزیابی تخصصی و مصاحبه از داوطلبین دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور
 • عضو کارگروه میان رشته ای طراحی مبلمان شهری
 • عضو کارگروه میان رشته ای طراحی تعاملی
 • عضو کارگروه میان رشته ای طراحی و سلامت
 • عضو کارگروه پیگیری همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه‌تهران با مراکز علمی و آموزش عالی فرانسه و مجموعه کشورهای فرانسه زبان
 • مدیر گروه طراحی صنعتی پردیس البرز دانشگاه تهران
 • عضو شورای آموزشی گروه طراحی صنعتی و گرافیک پردیس بین المللی کیش
 • عضو کارگروه ارزیابی اموال فکری دانشگاه تهران
 • عضو کمیته علمی المپیاد طراحی صنعتی
 • مشاور پژوهشگاه دانشگاه تهران- واحد خواف
پردیس هنر های زیبا / دانشکده طراحی صنعتی
شماره تماس : 02166415867
اتاق : -
Google Scholar
 • 9 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

پروفایل

 • مشاور پژوهشگاه دانشگاه تهران- واحد خواف 1399←…
 • عضو کمیته علمی المپیاد طراحی صنعتی 1399←…
 • عضو کارگروه ارزیابی اموال فکری دانشگاه تهران 1398←…
 • عضو شورای آموزشی گروه طراحی صنعتی و گرافیک پردیس بین المللی کیش 1398←…
 • مدیر گروه طراحی صنعتی پردیس البرز دانشگاه تهران 1398←1400
 • عضو کارگروه پیگیری همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه‌تهران با مراکز علمی و آموزش عالی فرانسه و مجموعه کشورهای فرانسه زبان 1398←…
 • عضو کارگروه میان رشته ای طراحی و سلامت 1398←…
 • عضو کارگروه میان رشته ای طراحی تعاملی 1398←…
 • عضو کارگروه میان رشته ای طراحی مبلمان شهری 1398←…
 • مسئول کمیته ارزیابی تخصصی و مصاحبه از داوطلبین دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور 1398←…
 • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه صلاحیت علمی دانشکده طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا 1397←…
 • مدیر گروه طراحی صنعتی پردیس البرز دانشگاه تهران 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، طراحی صنعتی

… ← 1380

کارشناسی ، مونتپلیه 3 ، هنرهای کاربردی

… ← 1384

معادل کارشانسی ارشد ، اکل هنرهای تزیینی پاریس ، پست دیپلم

… ← 1387

کارشناسی ارشد ، پاریس 1 پانتئون سوربون ، هنرهای کاربردی و تجسمی

… ← 1385

دکتری ، پاریس 1 پانتئون سوربون ، طراحی صنعتی

… ← 1390

فعالیت های علمی