مریم ذوقی

مریم ذوقی،

استادیار
  • ، سرپرست آزمایشگاه فیزیک 2
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 12 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 22 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی