مریم عباسی سورشجانی

مریم عباسی سورشجانی،

استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی‌
Google Scholar
  • 159 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، روانشناسی سلامت

… ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهیدبهشتی ، روانشناسی بالینی-خانواده درمانی

… ←

B.S ، تربیت معلم (خوارزمی کنونی) ، روانشناسی بالینی

… ←

فعالیت های علمی