سیدامیر مرعشی

سیدامیر مرعشی،

دانشیار
پردیس علوم / گروه بیوتکنولوژی‌
شماره تماس : 02166491622
Scopus
  • 657 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 1052 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه فرایه برلین ، بیوانفورماتیک

1386 ← 1390

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه تهران ، بیوتکنولوژی

1378 ← 1384

فعالیت های علمی