سیدامیر مرعشی

سیدامیر مرعشی،

دانشیار
پردیس علوم / گروه بیوتکنولوژی‌
شماره تماس : 02166491622
Scopus
  • 598 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 979 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه فرایه برلین ، بیوانفورماتیک

1386 ← 1390

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه تهران ، بیوتکنولوژی

1378 ← 1384

فعالیت های علمی