محمدعلی نوروزیان

محمدعلی نوروزیان،

دانشیار
  • ، عضو کارگروه پیگیری همکاری های بین المللی با عراق و کشورهای عرب زبان
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 135 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 252 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، عضو کارگروه پیگیری همکاری های بین المللی با عراق و کشورهای عرب زبان 1396←…
  • ، عضو هیات احرایی جذب پردیس 1395←1397
  • ، کمیته معین پردیس 1394←1397
  • ، رییس مزرعه آموزشی پژوهشی 1394←1396
  • ، کمیته انظباطی پردیس 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، فردوسی مشهد ، تغذیه نشخوارکنندگان

1385 ← 1388

M.Sc ، فردوسی مشهد ، تغذیه دام و طیور

1383 ← 1385

کارشناسی ، تهران ، علوم دامی

1378 ← 1382

فعالیت های علمی