بهرام ملک محمدی

بهرام ملک محمدی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 351 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی