بهرام ملک محمدی

بهرام ملک محمدی

مرتبه علمی : دانشیار
  • مدیر گروه آموزشی برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست دانشکده محیط زیست
دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 858 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 1287 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • مدیر گروه آموزشی برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست دانشکده محیط زیست 1401←1403
  • سرپرست گرایش /رشته مهندسی سوانح 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشکده مهندسی عمران پردیس فنی دانشگاه تهران ، مهندسی عمران و محیط زیست- مدیریت منابع آب

1383 ←

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی عمران و محیط زیست - مهندسی منابع آب

1376 ← 1378

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی آب

1372 ← 1376

کلمات کلیدی