سیدمحمد محمودی

سیدمحمد محمودی،

دانشیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166182
Google Scholar
  • 36 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

پروفایل

  • همایش ملی شهر هوشمند 1395←1395
  • همایش علوم جغرافیایی ایران 1393←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، لیون 2 لومی یر ، علوم اطلاعات و ارتباطات(گرایش طراحی سیستم ها)

1369 ← 1373

فعالیت های علمی