نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و مقدمات تفسیر 2203181 2 51 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:00) ترم اول 1400
تفسیر نهج البلاغه 2205831 2 53 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/06 (08:30 - 10:00) ترم اول 1400
تفسیر نهج البلاغه 2205831 2 19 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1400
علوم قرآنی 1 2205243 2 19 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:00) ترم اول 1400
علوم قرآنی 1 2205243 2 53 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (14:00 - 15:30) ترم اول 1400
نقد و تحقیق مکاتب و روش های تفسیری 2205321 2 54 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (14:00 - 15:30) ترم اول 1400
اصول و مقدمات تفسیر 2203181 2 51 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1399
آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات ماثوره 2203189 2 52 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00) 1400/04/17 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1399
آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات ماثوره 2203189 2 51 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30) 1400/04/13 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1399
رابطه قرآن و سنت 2203209 2 51 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) 1400/04/20 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1399
احادیث موضوعه 2205927 2 54 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/16 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
کتاب شناسی و ماخذ شناسی علوم اسلامی با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث 2203199 2 51 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30) 1399/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
جوامع حدیثی 2203226 2 54 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
تفسیر نهج البلاغه 2205831 2 53 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/08 (14:00 - 15:30) ترم اول 1399
علوم قرآنی 1 2205243 2 53 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1399/11/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
تفسیر نهج البلاغه 2205831 2 53 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
علوم قرآنی 1 2205243 2 53 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30) 1398/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
علوم قرآنی 2 2205235 2 53 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
علوم قرآنی 2 2205235 2 99 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
احادیث موضوعه 2205927 2 54 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) 1398/03/29 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 20 نتیجه
از 1