مرتضی آغباشلو

مرتضی آغباشلو

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی ماشینهای‌ کشاورزی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 13433 ارجاعات
  • 66 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 15344 ارجاعات
  • 70 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

پروفایل

  • عضو هیات مدیره انجمن علمی سوخت های زیستی ایران 1397←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تبریز ، مهندسی ماشینهای کشاورزی

… ←

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی

… ←

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی

… ←

کلمات کلیدی