مرتضی آغباشلو

مرتضی آغباشلو،

دانشیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی ماشینهای‌ کشاورزی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 11519 ارجاعات
  • 63 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 14539 ارجاعات
  • 68 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

  • عضو هیات مدیره انجمن علمی سوخت های زیستی ایران 1397←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی