مجید معارف

مجید معارف

مرتبه علمی : استاد
 • رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 • عضو کمیته تخصصی الهیات
 • عضو هیات ممیزه
 • مسئول کمیته علمی الهیات
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
Google Scholar
 • 38 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • عضو کمیسیون تخصصی علوم، فقه، حقوق، قرآن و حدیث 1399←1401
 • مسئول کمیته علمی الهیات 1396←…
 • عضو هیات ممیزه 1395←…
 • عضو کمیته تخصصی الهیات 1394←…
 • رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1394←…
 • عضو چهاردهمین دوره هیأت ممیزه دانشگاه تهران 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، تربیت مدرس ، الهیات ومعارف اسلامی

1368 ← 1372

B.S ، تربیت مدرس ، الهیات ومعارف اسلامی

1360 ← 1364

کارشناسی ، ملی ( شهید بهشتی) ، اقتصاد

1354 ← 1358

کلمات کلیدی