مهدی حسین زاده یزدی

مهدی حسین زاده یزدی

مرتبه علمی : دانشیار
 • مدیر گروه مطالعات اجتماعی اسلامی
 • رئیس شورای راهبری فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد
 • رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای سازمان مطالعه تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
 • عضو شورای پژوهشی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد
 • عضو شورای سمت
دانشکده علوم اجتماعی
Scopus
 • 19 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۷

پروفایل

 • عضو شورای سمت 1401←…
 • عضو شورای پژوهشی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 1400←…
 • رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای سازمان مطالعه تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) 1400←…
 • رئیس شورای راهبری فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 1400←…
 • مدیر گروه مطالعات اجتماعی اسلامی 1399←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه علامه طباطبایی ، فلسفه

1387 ← 1392

کلمات کلیدی