محمد مهدی اسماعیلی

محمد مهدی اسماعیلی،

استادیار
  • مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
  • مشاور سیاستگذاری علمی و فنآوری رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112311
Google Scholar
  • 10 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

  • رییس کمیسیون علوم سیاسی پنجمین همایش تمدن اسلامی 1398←1398
  • رییس کمیسون علوم سیاسی اسلامی 1397←1398
  • عضو کمیته حقوقی و سیاست خارجی همایش ملی الزمات حقوقی سیاست های کلی برنامه ششم 1395←1395
  • عضو کمیته علمی مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی 1394←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، علوم سیاسی

1381 ←

دیپلم ، شهید مطهری ، معارف اسلامی

1369 ← 1373

فعالیت های علمی