اعضای هیات علمی

مهدی قاسمیه

مهدی قاسمیه،

استاد
 • مدیرکل طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران
 • مدیرکل طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران
 • مدیر کل اداره کل طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
شماره تماس : 02161112869
Scopus
 • 744 ارجاعات
 • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 1370 ارجاعات
 • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

پروفایل

 • مدیر کل اداره کل طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران 1397←…
 • رئیس کمیته اصلاح الگوی سبز مدیریت سبز دانشگاه تهران 1396←1398
 • مدیرکل طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران 1396←…
 • مدیر کل اداره کل طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران 1396←1397
 • عضو کمیته فنی و کیفی ناظر بر طراحی و اجرای ساختمان های دانشگاه تهران 1394←1399
 • عضو کمیسیون تشخیص نوع استفاده و تعیین بهره بردار اموال و املاک دانشگاه تهران 1394←1399
 • عضو کمیته پیگیری حوادث غیر مترقبه دانشگاه تهران 1394←1399
 • عضو کمیته بازنگری طرح توسعه پردیس مرکزی دانشگاه تهران 1393←1399
 • کارشناس خبره منتخب رئیس دانشگاه در کمیسیون مزایده و مناقصه 1393←1399
 • مدیرکل طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، اکلاهما - آمریکا ، مهندسی عمران - سازه

1363 ← 1367

M.S ، اکلاهما - آمریکا ، مهندسی عمران - سازه

1359 ← 1362

کارشناسی ، اکلاهما - آمریکا ، مهندسی عمران

1356 ← 1359

فعالیت های علمی