مجید بغدادی

مجید بغدادی،

دانشیار
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 855 ارجاعات
  • 10 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی