مهرداد عربستانی

مهرداد عربستانی،

دانشیار
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117854
اتاق : -
Scopus
  • 8 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 41 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه مالایا ، انسان شناسی

… ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مردم شناسی

1376 ←

کارشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران ، علوم آزمایشگاهی

1366 ←

فعالیت های علمی