معین عابدینی

معین عابدینی

مرتبه علمی : استادیار
  • سرپرست آزمایشگاه ریزشبکه
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
اتاق : 615
Scopus
  • 505 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 641 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

  • تدوین سند راهبری و نقشه راه طرح کلان توسعه فناوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات شبکه برق 1399←1400
  • عضویت در کمیته راهبری طرح جامع استانداردها در حوزه توزیع 1399←1401
  • کمیته تخصصی نظارت بر بازنگری دستورالعمل اتصال به شبکه 1399←1400
  • سرپرست آزمایشگاه ریزشبکه 1398←1402

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1392 ← 1396

M.S ، دانشگاه تهران ، برق-قدرت

1390 ← 1392

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، برق-قدرت

1386 ← 1390

کلمات کلیدی