معین عابدینی

معین عابدینی،

استادیار
 • سرپرست آزمایشگاه ریزشبکه
 • عضویت در کمیته راهبری طرح جامع استانداردها در حوزه توزیع
 • تدوین سند راهبری و نقشه راه طرح کلان توسعه فناوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات شبکه برق
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
اتاق : 615
Scopus
 • 298 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
 • 435 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • تدوین سند راهبری و نقشه راه طرح کلان توسعه فناوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات شبکه برق 1399←1400
 • عضویت در کمیته راهبری طرح جامع استانداردها در حوزه توزیع 1399←1401
 • کمیته تخصصی نظارت بر بازنگری دستورالعمل اتصال به شبکه 1399←1400
 • سرپرست آزمایشگاه ریزشبکه 1398←1402

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1392 ← 1396

فعالیت های علمی