کامبیز طالبی

کامبیز طالبی،

استاد
دانشکده کارآفرینی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 69 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶

پروفایل

  • ، مدیر گروه کسب و کار 1389←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پونا ، مدیریت صنعتی

1369 ← 1372

M.Sc ، پونا ، مدیرییت صنعتی

1365 ← 1368

کارشناسی ، پونا ، فیزیک

1359 ← 1364

فعالیت های علمی