کاظم مهدیقلی

کاظم مهدیقلی،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 19 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی