کاوه کاوسی

کاوه کاوسی،

استادیار
  • سرپرست گروه بیوانفورماتیک
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : 02166969261
اتاق : -
Scopus
  • 270 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 409 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

  • سرپرست گروه بیوانفورماتیک 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، هوش مصنوعی و رباتیک

… ←

فعالیت های علمی