کاوه کاوسی

کاوه کاوسی،

استادیار
  • سرپرست گروه بیوانفورماتیک
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : 02166969261
Scopus
  • 313 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
Google Scholar
  • 448 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

پروفایل

  • سرپرست گروه بیوانفورماتیک 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، هوش مصنوعی و رباتیک

… ←

فعالیت های علمی