علیرضا خسروی

علیرضا خسروی،

استاد
دانشکده دامپزشکی
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
Scopus
  • 2322 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 4230 ارجاعات
  • 35 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی