علیرضا خسروی

علیرضا خسروی،

استاد
دانشکده دامپزشکی
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
Scopus
  • 1992 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 3800 ارجاعات
  • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی