محمد خدایاری فرد

محمد خدایاری فرد،

استاد
 • ، عضو شورای ارزیابی دانشکده های برگزیده دانشگاه تهران در طرح ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه تهران
 • ، رئیس کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 • ، آیین نامه شورای سیاست گزاری برگزاری سخنرانی های ویژه
 • ، عضویت شورای روابط بین الملل دانشکده روان شناسی
 • ، عضو کارگروه اخلاق حرفه ای در دانشگاه تهران
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی تربیتی ومشاوره
شماره تماس : 61117452
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 8 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

 • ، عضو کارگروه اخلاق حرفه ای در دانشگاه تهران 1398←1400
 • ، عضویت شورای روابط بین الملل دانشکده روان شناسی 1398←…
 • ، آیین نامه شورای سیاست گزاری برگزاری سخنرانی های ویژه 1397←1400
 • ، رئیس کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 1396←…
 • ، عضو شورای ارزیابی دانشکده های برگزیده دانشگاه تهران در طرح ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه تهران 1395←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، University of Wollongong ، روانشناسی بالینی

1376 ← 1378

Ph.D ، دانشگاه ولنگنگ ، روانشناسی بالینی

1376 ← 1378

M.Sc ، دانشگاه علامه طباطبایی ، مشاوره وراهنمایی

1358 ← 1360

کارشناسی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، روانشناسی

1352 ← 1356

فعالیت های علمی