اعضای هیات علمی

یاسمن خداداده

یاسمن خداداده،

دانشیار
پردیس بین المللی کیش / گروه معماری و هنر
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کیل ، مهندسی پزشکی

1374 ← 1380

کارشناسی ارشد ، دانشگاه کیل ، مهندسی پزشکی

1371 ← 1373

کلمات کلیدی