یاسمن خداداده

یاسمن خداداده،

دانشیار
پردیس بین المللی کیش / گروه معماری و هنر
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه کیل ، مهندسی پزشکی

1374 ← 1380

کارشناسی ارشد ، دانشگاه کیل ، مهندسی پزشکی

1371 ← 1373

فعالیت های علمی