خلیل کلانتری

خلیل کلانتری

مرتبه علمی : استاد
 • همکاری در سازمان سنجش آموزش کشور
 • معاون پژوهشی فناوری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
 • سرپرست گروه مدیریت و توسعه کشاورزی
 • عضو گروه دبیران نشریه کارآفرینی در کشاورزی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مدیریت و توسعه کشاورزی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه اقتصاد کشاورزی
Scopus
 • 292 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Google Scholar
 • 1944 ارجاعات
 • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

پروفایل

 • سرپرست گروه مدیریت و توسعه کشاورزی 1398←…
 • سرپرست گروه مدیریت و توسعه کشاورزی 1398←1401
 • معاون پژوهشی فناوری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی 1398←…
 • معاون پژوهشی فناوری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی 1398←1401
 • همکاری در سازمان سنجش آموزش کشور 1396←…
 • رئیس موسسه پژوهشی توسعه تعاون 1390←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پنجاب ، برنامه ریزی منطقه ای

1374 ← 1377

M.S ، دانشگاه جواهرلعل نهرو - هنوستان ، جغرافیا

1371 ← 1374

کارشناسی ، علامه طباطبائی ، علوم اجتماعی

1363 ← 1368

کلمات کلیدی