مجید خانعلی

مجید خانعلی،

دانشیار
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
 • 1031 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
 • 1545 ارجاعات
 • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

 • عضو کمیته علمی سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران - گرایش مکانیزاسیون 1400←1400
 • شرکت در برگزاری کنفرانس بین المللی اطلاعات مکانی 2019 1398←1398
 • مدیر پشتیبانی و امور فنی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1397←1399
 • معاون مدیر گروه، گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی 1396←1398
 • عضو کمیته ارزیابی تخصصی بخش کشاورزی بیست و هشتمین جشنواره ملی امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید کشور (1395) 1395←1396
 • معاون گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1394←1396
 • عضو کمیته علمی نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون 1394←1394
 • عضو کمیته اجرایی نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون 1393←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

1386 ← 1391

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه شهرکرد ، مهندسی ماشین‌های کشاورزی

1378 ← 1382

Diplom ، دبیرستان نمونه آزادگان گلپایگان ، ریاضی و فیزیک

1374 ←

فعالیت های علمی