سمانه کشور دوست جوبنه

سمانه کشور دوست جوبنه،

استادیار
دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
مدرسی معارف(اخلاق و آشنایی با منابع اسلامی) | مدرسی معارف
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

1387 ← 1393

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مطالعات ایران و سیاستگذاری عمومی

1385 ← 1389

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

1381 ← 1385

فعالیت های علمی