کاظم سیدامامی

کاظم سیدامامی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
اکتشاف معدن
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 1199 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، مونیخ ، زمین شناسی

1342 ← 1346

M.Sc ، مونیخ ، زمین شناسی

1340 ← 1342

دیپلمای تخصصی ، Gymnasium Radolfzell ، زمین شناسی

1336 ← 1337

فعالیت های علمی