اعضای هیات علمی

کاظم عزیزی

کاظم عزیزی،

استاد
 • عضو شورای آموزشی دانشکده فیزیک
 • مشاور رئیس پردیس علوم در امور بین الملل
 • عضو شورای پژوهشی پردیس علوم
 • عضویت در شورای پردیس علوم
 • عضو شورای بین الملل پردیس علوم
 • عضو شورای انفورماتیک پردیس علوم
 • عضو کردن دانشگاه تهران در پروژه علمی آینده-FCC
پردیس علوم / دانشکده فیزیک
شماره تماس : 02161118652
Scopus
 • 2575 ارجاعات
 • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 3935 ارجاعات
 • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک هادرونی پیشرفته 1 6101053 3 01 | هرهفته (08:30 - 10:00) - ترم اول 1401
کرمودینامیک کوانتومی 1 6101584 3 01 | هرهفته (15:30 - 17:00) - ترم اول 1401
مبانی ذرات بنیادی 6101819 3 01 هرهفته (08:30 - 10:00) | هرهفته (08:30 - 10:00) - ترم دوم 1400
فیزیک هسته ای انرژی های زیاد 6101611 3 01 هرهفته (08:30 - 10:00) | هرهفته (08:30 - 10:00) - ترم دوم 1400
کرمودینامیک کوانتومی 2 6101585 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1400
فیزیک هسته ای پیشرفته 6101706 3 01 هرهفته (08:30 - 10:00) | هرهفته (08:30 - 10:00) - ترم اول 1400
کرمودینامیک کوانتومی 1 6101584 3 01 هرهفته (15:30 - 17:00) | هرهفته (15:30 - 17:00) - ترم اول 1400
فیزیک هسته ای انرژی های زیاد 6101611 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1400/04/21 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
کرمودینامیک کوانتومی 2 6101585 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00) 1400/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
نمایش 9 نتیجه
از 1