محمد کاشانی پور

محمد کاشانی پور،

دانشیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166618
Google Scholar
  • 143 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی