اصغر کفشچیان مقدم

اصغر کفشچیان مقدم،

دانشیار
 • معاون پژوهشی واحد فرهنگی علمی حوزه هنر
 • مصاحبه علمی - تخصصی برای با متقاضیان عضویت در هیات علمی برای رشته های گرافیک و مجسمه سازی
 • مشاور آموزشی سازمان زیباسازی
 • نماینده ریاست دانشگاه
 • معاون گروه
 • مدیر گروه
 • عضو کمیته بازنگری دروس رشته نقاشی در مقطع کارشناسی ارشد
 • مشاوره برای جذب هیت علمی در گروه مجسمه سازی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران
 • کمیته ارزیابی آزمون دکتری رشته پژوهش هنر- تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر
 • عضو کمیته ارزیابی دانشکده هنرهای تجسمی
پردیس هنر های زیبا / دانشکده هنرهای تجسمی
نقاشی و مجسمه سازی

پروفایل

 • عضو کمیته داوری آزمون نیمه متمرکز رشته مجسمه سازی 1397←1397
 • عضو کمیته ارزیابی تخصصی و مصاحبه از داوطلبین دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش و آموزش کشور 1397←1397
 • عضو کمیته ارزیابی دانشکده هنرهای تجسمی 1396←…
 • عضو کمیته داوری آزمون نیمه متمرکز رشته مجسمه سازی 1396←1396
 • عضو کمیته برگزاری آزمون متقاضیان دکتری در رشته های تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی - پژوهش هنر 1396←1396
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی نقاشی ورودی 95 1395←1397
 • عضو کمیته داوری آزمون نیمه متمرکز رشته مجسمه سازی 1395←1395
 • کمیته برگزاری آزمون دکتری رشته پژوهش هنر- تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر 1395←1395
 • کمیته ارزیابی آزمون دکتری رشته پژوهش هنر- تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر 1394←…
 • استاد راهنمای دانشجویان نقاشی ورودی 93 کارشناسی 1394←1396
 • مشاوره برای جذب هیت علمی در گروه مجسمه سازی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران 1392←…
 • عضو کمیته بازنگری دروس رشته نقاشی در مقطع کارشناسی ارشد 1390←…
 • مدیر گروه 1389←…
 • معاون گروه 1386←…
 • نماینده ریاست دانشگاه 1386←…
 • مشاور آموزشی سازمان زیباسازی 1382←…
 • مصاحبه علمی - تخصصی برای با متقاضیان عضویت در هیات علمی برای رشته های گرافیک و مجسمه سازی 1380←…
 • معاون پژوهشی واحد فرهنگی علمی حوزه هنر 1379←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، نقاشی

1387 ← 1370

Ph.D ، سوربون1 ، تاریخ هنرهای تجسمی

1387 ← 1387

Ph.D ، استراسبورگ 2 ، هنرهای تجسمی

1387 ← 1378

M.S ، استراسبورگ2 ، هنرهای تجسمی

1370 ← 1372

فعالیت های علمی